Kisan Vidya Prasarak Sanstha's
Kisan Arts, Commerce And Science College
Tal. Parola, Dist. Jalgaon, 425111 (M.S.)
Affilated to Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University, Jalgaon

NAAC Reaccredited "B" Grade (2nd Cycle)


KISAN VIDYA PRASARAK SANSTHA, PAROLA.

Governing Council

Sr.No. Name Designation
1 Hon'ble Annasaheb Dr. Satish Bhaskarrao Patil President
2 Hon'ble Shri. Balasaheb Bhaskarrao Patil Vice-President
3 Hon'ble Adv. Sharad Fulchand Jain Director
4 Hon'ble Shri. Hiraman Rajaram Pawar Director
5 Hon'ble Shri. Ashok Gaindhal Patil Director
6 Hon'ble Shri. Kalu Ramdas Patil Director
7 Hon'ble Shri.Shantaram Narayan Patil Director
8 Hon'ble Sau. Rekha Satish Patil Secretory
9 Hon'ble Shri. Pramod Hiraman Pawar Director

Our Companion